Slevy až 21 %
na hračky
Extra narozeninová
sleva pro děti
Za nákupy královský
dukát v hodnotě 100,-

Pravidla soutěže „Mega Vánoční soutěž"

1) Společnost ALLTOYS, spol. s.r.o., IČ: 469 82 671, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85653, se sídlem Na Rybníčku 1364/12, 120 00 Praha 2 – Nové Město (dále jen „pořadatel“) pořádá ve spolupráci s Čedok a.s., IČ: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2263, se sídlem Na příkopě 857/18, 110 00 Praha 1 – Nové Město, (dále jen „partner soutěže“) soutěž o produkty pořadatele i partnera soutěže (dále jen „soutěž"). 

2) Pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.kralovstvi-hracek.cz/soutez. Soutěž probíhá v termínu od 4. 10. 2019 do 31. 12. 2019 (dále jen „soutěžní období“) na území České republiky.

3) Tato soutěž je určena všem zákazníkům kamenných prodej Bambule či e-shopu bambule.cz či prodejen Bambule Partner starším 18 let, s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jeho obchodních partnerů.

4) Po celé soutěžní období se soutěží o tyto výhry: 1x Rodinný zájezd do Legolandu, 3x Rodinné vstupenky (2+2) do Království železnic, 2x ochutnávkový set Waterdrop, 2x Zpívající princezny z Ledového království, 2x Robo Alive drak, 2x Lego Friends, 1x Lego City, 1x Lego Ninjago, 1x Hafíci, 1x Floppy, 1x So Slime výroba koktejlů, 1x společenská hra Dobyvatel. 

5) Do slosování o výhry zmíněné výše bude zaregistrován pouze soutěžící, kteří po dobu soutěžního období uvede společně s číslem účtenky z nákupu z kamenných prodejen Bambule či číslem objednávky z e-shopu bambule.cz, svůj kontaktní e-mail, pro případ výhry, na adrese www.kralovstvi-hracek.cz/soutez a zároveň uvede správnou odpověď na soutěžní otázku: „S jakým filmem je spojený dětský klub Čedoku? Nápovědu najdete na webových stránkách partnera soutěže https://www.cedok.cz/detsky-klub/“. Po skončení soutěžního období budou vylosování výherci, kteří budou náhodně vybráni. Slosování proběhne v sídle pořadatele do 7 dnů od ukončení soutěže.

6) Každý výherce bude elektronicky na e-mailové adrese uvedené v soutěžním formuláři kontaktován a informován o výhře. Odměna bude výherci předána po dohodě do 14 dnů od skončení soutěžního období. Výhra bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže dle dohody s výhercem v sídle pořadatele nebo odeslána poštou na adresu výherce. V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat na jím uvedené emailové adrese do 14 dnů od slosování, uplynutím této lhůty jeho nárok na odměnu zaniká. Následně bude ve lhůtě 7 dnů provedeno nové slosování o odměnu z ostatních osob, které správně odpověděly na soutěžní otázku v soutěžním období.

7) Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:

identifikační a kontaktní údaje soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 5 těchto pravidel, kteří se zaregistrovali do soutěže prostřednictvím soutěžního formuláře, pořadatel zpracovává, protože je to nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci.

Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře. Registrační formulář nelze odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje.

8) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž ve kterémkoliv ohledu, jakkoliv změnit, případně zcela zrušit.