Slevy až 21 %
na hračky
Extra narozeninová
sleva pro děti
Za nákupy královský
dukát v hodnotě 100,-

Pravidla soutěže „Velká letní soutěž 2019“

1) Společnost Wormelen HHH s.r.o., IČO 275 67 672, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 114029, se sídlem Hráského 2231/25, 148 00  Praha 4, jakožto provozovatel Klubu Království hraček (dále jen „pořadatel“) pořádá ve spolupráci s Radynacestu, s.r.o., IČO 286 59 112, vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 37517, se sídlem Chelčického 531/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, (dále jen „partner soutěže“) soutěž o rodinný zájezd pro 4 osoby do Paříže a mnoho dalších cen (dále jen „soutěž"). 

2) Soutěž probíhá v termínu od 2. 5. 2019 do 11. 8. 2019 (dále jen „soutěžní období“).

3) Tato soutěž je určena všem členům Klubu Království hraček starším 18 let, s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jeho obchodních partnerů.

 

4) Po celé soutěžní období se soutěží o tyto výhry: 1x zájezd do Paříže pro 4člennou rodinu, 2x balíček mikrodrinků Waterdrop, 3x rodinné vstupenky (2+2) do Království železnic, 3x Slushy Maker, 3x Phlat Ball, 3x Phlat Disk, 3x Ultraplastelína.

 

5) Do slosování o odměnu budou zařazeni všichni ti členové Klubu Království hraček, kteří po dobu soutěžního období uvedou společně s číslem své klubové karty na adrese www.kralovstvi-hracek.cz/soutez správnou odpověď na soutěžní otázku: „Do které mimoevropské země se můžete vydat s CK Radynacestu.cz na dobrodružný zájezd pro rodiče a děti? Nápovědu najdete na webových stránkách partnera soutěže https://www.radynacestu.cz/pro-rodice-a-deti/“. Slosování proběhne v sídle pořadatele dne 15. 8. 2019.

 

6) Výherce bude kontaktován pořadatelem na emailové adrese uvedené ve smlouvě o členství v Klubu Království hraček. Odměna bude výherci předána po dohodě do 30 dnů od skončení soutěžního období v některé z kamenných prodejen obchodních partnerů pořadatele. V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat na jím uvedené emailové adrese do 15 dnů od slosování, uplynutím této lhůty jeho nárok na odměnu zaniká. Následně bude ve lhůtě 7 dnů provedeno nové slosování o odměnu z ostatních osob, které správně odpověděly na soutěžní otázku v soutěžním období.

 

7) Pořadatel má postavení správce osobních údajů, které mu byly a budou poskytnuty. Pořadatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje bude Pořadatel zpracovávat výlučně pro účely splnění smluvního vztahu (účast a předání výhry v soutěži), splnění právních povinností pořadatele (zejména vedení účetnictví), ochrany právních nároků pořadatele a propagace pořadatele a právním základem pro jejich zpracování je nezbytnost těchto osobních údajů pro splnění smluvního vztahu (pokud by osobní údaje nebyly poskytnuty, není možné se soutěže zúčastnit), pro splnění právních povinností pořadatele a pro ochranu oprávněných zájmů pořadatele, konkrétně ochranu jeho právních nároků. Pořadatel se zavazuje osobní údaje nepředat žádným dalším příjemcům.  Pořadatel se zavazuje nevyužít osobní údaje k automatizovanému rozhodování ani profilování. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání soutěže a předání výhry v soutěži a dobu nezbytnou pro vypořádání všech závazků z ní, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly pořadateli uložení po delší dobu. Účastníci soutěže mají právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů, která mohou uplatnit u pořadatele na jeho e-mailové adrese na info@kralovstvi-hracek.cz. Účastníci soutěže mají právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

8) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž ve kterémkoliv ohledu, jakkoliv změnit, případně zcela zrušit.