Slevy až 21 %
na hračky
Extra narozeninová
sleva pro děti
Za nákupy královský
dukát v hodnotě 100,-

Pravidla soutěže „Zářijová soutěž s Zepter“

1) Společnost EPEE Czech s.r.o., IČO 275 67 672, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 114029, se sídlem Hráského 2231/25, 148 00  Praha 4, jakožto provozovatel Klubu Království hraček (dále jen „pořadatel“) pořádá ve spolupráci s ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., IČO IČ: 14500469, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92470, se sídlem Spálená 112/55, 110 00 Praha 1 – Nové Město, (dále jen „partner soutěže“) soutěž o produkty partnera soutěže (dále jen „soutěž"). 

2) Pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.kralovstvi-hracek.cz/soutez. Soutěž probíhá v termínu od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019 (dále jen „soutěžní období“) na území České republiky.

3) Tato soutěž je určena všem členům Klubu Království hraček starším 18 let, s výjimkou zaměstnanců pořadatele a jeho obchodních partnerů.

4) Po celé soutěžní období se soutěží o tyto výhry: 1x profesionální nože Zepter, 1x pánev 20 cm, 1x Swisso Logical hydroliftingové sérum, 1x Swisso Logical multiregenerační krém a 2x Swisso Logical emulze na ruce.

5) Do slosování o výhry zmíněné výše bude zaregistrován pouze soutěžící, resp. ti členové Klubu Království hraček, kteří po dobu soutěžního období uvedou společně s číslem své klubové karty na adrese www.kralovstvi-hracek.cz/soutez správnou odpověď na soutěžní otázku: „V kolika zemích společnost Zepter působí? Nápovědu najdete na webových stránkách partnera soutěže http://www.zepter.cz/“. Po skončení soutěžního období budou vylosování výherci, kteří budou náhodně vybráni. Slosování proběhne v sídle pořadatele do 7 dnů od ukončení soutěže.

6) Každý výherce bude elektronicky na e-mailové adrese uvedené v registračním formuláři Klubu Království hraček kontaktován a informován o výhře. Odměna bude výherci předána po dohodě do 14 dnů od skončení soutěžního období. Výhra bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže dle dohody s výhercem v sídle pořadatele nebo odeslána poštou na adresu výherce. V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat na jím uvedené emailové adrese do 14 dnů od slosování, uplynutím této lhůty jeho nárok na odměnu zaniká. Následně bude ve lhůtě 7 dnů provedeno nové slosování o odměnu z ostatních osob, které správně odpověděly na soutěžní otázku v soutěžním období.

7) Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:

identifikační a kontaktní údaje soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 5 těchto pravidel, kteří se zaregistrovali do soutěže prostřednictvím uživatelského účtu Klubu Království hraček, pořadatel zpracovává, protože je to nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci.

Soutěžící zároveň uděluje souhlas s poskytnutím e-mailové adresy, kterou uvedl při registraci do Klubu Království hraček, k oslovení k registraci do věrnostního klubu Zepter, partnera soutěže.

Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou identifikační a kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře. Registrační formulář nelze odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje.

8) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž ve kterémkoliv ohledu, jakkoliv změnit, případně zcela zrušit.